Flytter Sjøen for Alle til 2024 

 Sjøen for Alle er besluttet flyttet til 2024.

Etter god dialog med de største aktørene i bransjen er det besluttet å flytte neste års arrangement til 2024. Avgjørelsen er tatt i samråd med bransjeorganisasjonen Norboat, som er eier av Sjøen for Alle. Sjøen for Alle er Norges største utstyrs- og båtmesse, og representerer en populær møteplass for alle som elsker båtlivet. 

Arrangementet flyttes med ett år for å oppnå en enda bedre og bredere deltakelse fra ulike utstillere. Flere av disse opplever fremdeles utfordringer i forsyningslinjene som følge av to år med pandemi, konflikten i Ukraina og de økte energiprisene. I tillegg forventer bransjen at de makroøkonomiske utsiktene også vil påvirke næringen fremover i tid. 

Ny dato for Sjøen for Alle er 2024 blir publisert på sjøenforalle.no.
Arrangementet finner sted på NOVA Spektrum. 

Kontaktpersoner: 

Per Sårheim Prosjektleder
Nova Spektrum
Tlf: 995 273 82

Magnus Frøshaug Ryhjell
Daglig leder Norboat
Tlf: 975 31 157